4 แนวทางรับผิดชอบต่อโลก ในวันที่มลภาวะปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่

สัญญาณโลกร้อนที่วิกฤตจนรับรู้ได้ทั่วกันทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมลภาวะในอากาศที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน ในสถานะที่ควรได้รับการแก้ไขในเร็ววัน

ซึ่งสัญญาณสภาพอากาศที่เราพูดกันนั้น ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ฝุ่น PM 2.5 ที่ต้องก้มหน้าก้มตายอมรับสภาพ ณ ขณะนี้ แต่หมายถึงสภาพอากาศโดยรวมทั้งโลก เช่น เหตุการณ์สภาพอากาศแปรเปลี่ยนรุนแรงที่เกิดบ่อยครั้ง อากาศหนาวผิดปกติในหลาย ๆ พื้นที่ อาทิ ประเทศเกาหลีที่หนาวที่สุดในประวัติการณ์ หรือแม้แต่พายุลูกใหญ่ ๆ การระเบิดของภูเขาไฟที่ทำให้เกิดอากาศพิษ เป็นต้น 

ด้วยสถานการณ์ตัวอย่างที่กล่าวมาในข้างต้น ถือเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเราทุกคนในฐานะมนุษย์โลกนั้น อยู่ในฐานะของผู้ร่วมรับผิดชอบที่ต้องรีบดำเนินการบางสิ่ง เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยอนุรักษ์ให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งในวันนี้เราก็ได้นำแนวทางง่าย ๆ มาฝากด้วยกันทั้งหมด 4 ข้อ เลื่อนลงไปเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้เลย

4 แนวทางช่วยลดผลกระทบสภาวะโลกร้อน

  1. ลดทอนการใช้คาร์บอน: วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการลดทอนการใช้คาร์บอนในประชีตประจำวัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน ขับรถน้อยลง กินเนื้อสัตว์น้อยลง และใช้พลังงานน้อยลงในชีวิตประจำวันของเรา
  1. ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น: ต้นไม้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ การปลูกต้นไม้มากขึ้นและปกป้องป่าสามารถช่วยลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้น นอกจากจะช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้ว การร่วมโครงการปลูกต้นไม้ หรือจัดตั้งแคมเปญก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นกระบอกเสียงต่อชุมชนอีกด้วย
  1. ส่งเสริมความยั่งยืนด้านแนวทางการอนุรักษ์: แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เช่น การรีไซเคิล การลดของเสีย และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
  1. สนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนแปลง: สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการ การติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง การเข้าร่วมการประท้วงเรื่องสภาพอากาศ และการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ล้วนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง